Talkoansökan till Yttergrund

 

Talkosäsongen börjar pä 26.6.2021. Coronaläget och eventuella samlings- och resebegränsningar kan tänkas inverka på när talkosäsongen börjar och hur länge den fortsätter. Vi följer med situationen och meddelar om förändringar. Du bör beakta att planerna kan förändras med kort varsel och detta beror inte på oss. Läs coronainfot i slutet av den här blanketten innan du sänder den.


Vi behöver till Yttergrund talkoarbetare som inte skyr arbete, som byggare, köksfolk, guider, dagboksskribenter och personer för olika varierande arbeten, för veckolånga talkoshift. Avsikten med talkoarbetet är att renovera byggnaderna och städa runt husen.

Det kan också förekomma lugnare perioder under säsongen, som man måste stå ut med. Kunskap i engelska och svenska, förutom finska, är en fördel.

Sökande till byggnadsarbete: när du deltar i arbetet måste du ta med egna skyddsskor. Fyrsällskapet erbjuder annan skyddsutrustning som hjälmar, flytvästar och handskar.


Talkoavgiften är i år 75e och i den ingår maten. För betalningen av talkoavgiften sänds en blankett per e-post, då talkoveckan är bekräftad. Vid betalningen, använd kontonumret och referensnumret som angetts på blanketten.

Talkodeltagaren måste vara medlem i Fyrsällskapet och ha betalat medlemsavgiften före talkosäsongens börjar. Du kan ansöka om medlemsskap här.


Talkoarbetarna förbinder sig att vid behov göra alla sådana arbeten som de kan utföra. Sänd in din talkoansökan så snart som möjligt. Minns att du kan också senare fråga dig för om talkoturer av de talkoansvariga. Ansökan är personlig, gäller alltså den som ansöker, men du kan föreslå någon för samma vecka. Kom ihåg, kompisen måste sända en egen ansökan!

OBS! Första gångens talkoarbetare: Du bör delta i introduktionskursen förrän du börjar! Vi ordnar introduktionen på distans. Vi informerar om detta i medlemsinfona och på föreningens hemsidor under Uutiset ja tapahtumat.


De talkoansvarigas kontaktuppgifter:

Johan Ångerman

e-post: johan.angerman@jaark.fi


Personuppgifter

Ange din ålder.

Talkoerfarenhet


Vilka uppgifter önskar du?

Kom ihåg att du vid behov måste vara beredd att göra allt sådant som du kan göra. Kunskaper

Under talkoveckorna finns det många uppgifter, varje vecka behövs olika färdigheter, t.ex. byggnads-, kommunikations-, köks- och guidningsuppgifter.

Språkkunskap


Anmäl här ifall du behärskar andra språk än finska, svenska eller engelska.

Under vilken vecka/veckor önskar du talkoarbeta på Yttergrund?


Du kan ange tre för dig lämpliga talkoveckor i önskad följd. Om du vill kan du också under säsongen få förslag av de talkoansvariga gällande lediga veckor, vissa veckor är mera eftersökta än andra.


Vilken talkovecka prioriterar du?Endel talkoveckor fylls lätt men ibland behövs påfyllning med kort varsel. Anmäl här om vi får föreslå åt dig talkoarbete under sommarens gång.

Undre åldersgränsen för talkoarbete är 15 år, 15-18-åringar måste ha en vuxen ”ledsagare”.

Obs! Ansökan är personlig, var och en bör fylla i en egen ansökan

Andra färdigheter

I varje talkogrupp bör det finnas en som kan köra båt.

 

Klicka i väljrutan om du har förstahjälps- eller släckningsskolning.

 Tilläggsuppgifter

Nämn här eventuella speciella saker du vill informera de talkoansvariga om.

Andra frågor


AVTAL GÄLLANDE FRIVILLIGT ARBETE PÅ YTTERGRUND

Jag har deltagit/förbinder mig att deltaga, i introduktionskursen som Fyrsällskapet anordnar förrän man får delta i talkoarbetet.

Jag förbinder mig att följa alla givna instruktioner och arbets- och andra säkerhetsbestämmelser och fråntar Finlands Fyrsällskap allt ansvar härvid. Jag förstår att Finlands Fyrsällskap har försäkrat mig gällande talkoarbetet och att försäkringen gäller bara under arbetstid. I övrigt svarar jag själv för mitt försäkringsskydd och kräver inte Finlands Fyrsällskap på skadeersättning för eventuella skador. Jag har ombetts att taga en egen rese- eller olycksfallsförsäkring.

Jag tar fullt ansvar för en med mig medföljande 15-18-åring och förbinder mig att se till att han har en olycksfallsförsäkring. Jag försäkrar att jag och det medföljande underåriga barnet är simkunniga.

Jag förstår att fyren på Yttergrund är kulturhistoriskt värdefull. Därför börjar jag inte göra förändrings-, renoverings- eller rivningsarbete utan lov och instruktioner.Coronainfo (COVID-19) till Fyrsällskapets talkoarbetare


Om du känner dig sjuk förrän din talkotur börjar, kontakta då genast den talkoansvariga. Du fär inte komma till din talkovecka ens lite sjuk och inte heller om du kanske utsatts för coronasmitta just före talkoveckans början.

Coronaviruset smittar främst som droppsmitta, då den sjuka hostar eller nyser. Det är möjligt att viruset också smittar vid beröring. På fyren iakttas myndigheternas instruktioner och rekommendationer.


1.   Personlig hygien

Varje talkoarbetare iakttar god handhygien samt föreskrifter då han/hon hostar eller nyser. Talkoarbetarna bör också använda munskydd ifall skyddsavstånd (2m) inte kan hållas, särskilt under resor till och ifrån Yttergrund. Talkoarbetarna bör se till att det finns varmt vatten för handtvätt, och dessutom bör handdesi användas. Tvättfaten sköljs med hett vatten från grytan efter användning. Var och en använder egna tvättmedel. På Yttergrund tvättas bara händerna med gemensamma tvättmedel.

2.    Städning

Utrymmena städas alltid börjande från de renaste ställena. Alla ytor som ofta berörs (t.ex. dörrhandtag, armstöd, bordsytor och avbrytare) bör rengöras noggrannt några gånger om dagen. Dörrhandtag och ledstänger samt andra kontaktytor rengörs genast efter besökare. Ytorna i köket rengörs efter varje matlagning. Använd desinfektionsmedel som finns i köket.

3.    Boende

Talkoarbetarna bor i sovutrymmena så långt från varandra som möjligt. De som hör till samma hushåll eller kompisgäng kan bo i samma rum.

4.    Matlagning och måltider

Maten görs av bara en person åt gången. Vi rekommenderar att engångshandskar används (blandavfall), det finns olika storlekar. Till allmän kökshygien hör också att håret är täckt eller fastsatt. Varje talkoarbetare bör ha med sig en passande huvudbonad (tubhalsduk, pipo eller annan lämplig duk).

Alla tvättar händerna med tvål och hett vatten före måltiden ( använd gärna dessutom desinfektionsmedel).

Matens framställande: Talkoarbetaren som har kökstur ställer maten på bordet, vaifrån var och en hämtar själv sin mat. Om gruppen består av fem personer eller flera, rekommenderas att man äter i två grupper, för att hålla avstånden. Vid gynnsamt väder kan man njuta av måltiden ute och då beakta skyddsavstånden.

Då kärlen diskas används diskhandskar och allt diskas i hett havsvatten.

5.    Gäster / Turister

Då talkoarbetaren åker och möter gäster bör han använda skyddsutrustning, åtminstone munskydd. Då man tar emot gäster bör skyddsavstånden hållas. Guidningen sköts i huvudsak utomhus. Butiken sköts också ute. En lämplig samling säljprodukter kan förvaras färdigt i plastlådor som kan stängas.
Genom att godkänna detta ger du Fyrsällskapet lov att använda dina kontaktuppgifter vid kommunikation inom talkoarbetet. Dina kontaktuppgifter kan förmedlas, förutom till de talkoansvariga, till den egna talkogruppen för frågor rörande talkoarbetet. Dina uppgifter ges inte till tredje part.


Rekisteriseloste
Powered by Nettilomake.fi